Schleifband CS 411 Y 150x2000mm K.36 Zirkonkorund Klingspor
Ryobi Brushless Akku-Bohrschrauber ONE+Ryobi 18 V